Firma

Firma

adres prawny:

Fechtner Modellbau GmbH & Co. KG
Lerchenstraße 17
Widdern 74259
Niemcy

Telefon: +496298938838
Telefaks: +496298938839
E-mail:
info@fechtner-modellbau.de NIP:. DE355624597
Zarejestrowany w rejestrze handlowym sądu rejonowego w Stuttgarcie
Numer w rejestrze handlowym HRA 739372

reprezentowany przez osobiście odpowiedzialnego wspólnika
Fechtner Management GmbH
ten reprezentował dyrektora zarządzającego dd Franka Fechtnera

Lerchenstrasse 17, 74259 Baran, Niemcy
Zarejestrowany w rejestrze handlowym sądu rejonowego w Stuttgarcie
Numer rejestru handlowego HRB 785964
Odpowiedzialny za treść zgodnie z § 18 Abs.2 MStV:
Pan Szczery Fechtner
Lerchenstraße 17
74259 Barany
Niemcy
Alternatywne metody rozwiązywania sporów:
Komisja Europejska zapewnia platformę dla dodatkowego internetowego systemu rozstrzygania sporów (ODR) z platformą gotowy wywoływalnym 
https://ec.europa.eu/odr.

Nie jesteśmy chętni i nie jesteśmy zobowiązani do udziału w procedurach rozstrzygania sporów przed komisjami arbitrażu konsumenckiego.

Byliśmy 21.12.2015 Członek „Fair Handlowa”.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz www.haendlerbund.de/faircommerce.


Ostatnio oglądane