Konkurs na zdjęcia klientów

Organizator

Organizatorem loterii są Fechtner-Modellbau, Lerchenstraße 17, 74259 Widdern, Niemcy (zwane dalej "Fechtner-Modellbau" w dalszej części).

Udział jest bezpłatny i możliwy tylko dla klientów "Fechtner-Modellbau". Biorąc udział w loterii, użytkownik akceptuje te warunki.

Okres loterii

Loteria rozpoczyna się od 01.04.2018, a kończy w 15.05.2018. Ostatecznym terminem dla zdjęć klientów jest zegarek 31.04.2018 23: 59.

Wymagania dotyczące uczestnictwa

Wszyscy mogą brać udział od 18 lat.

Jak działa uczestnictwo?

Uczestnictwo polega na wysyłaniu zdjęć klientów na adres community@fechtner-modellbau.de lub publikowaniu zdjęć na kanałach Facebook lub Instagram z hashtagiem #FMKundenfoto. Szczególnie na Facebooku uczestnik musi upewnić się, że publikuje swój wkład na fanpage "Fechtner-Modellbau". Wpisy publikowane we własnym czasie lub jako komentarz nie mogą być rozpatrywane z przyczyn technicznych. Ponadto zdjęcia można również przesłać do nas pocztą elektroniczną (community@fechtner-modellbau.de) i umieszczamy je online.

Co należy wziąć pod uwagę przy przesyłaniu wkładu?

Przez wysłanie lub opublikowanie (upload) opłata za udział uczestników zapewnił, że autor zdjęcie zgadza się na publikację tych warunkach i uczestnika i każdej osoby przedstawionej na zdjęciu / filmie, chyba że są one dodatkiem do § 23 KUG, z Publikacja ich zdjęć i ich wykorzystanie zgodnie z niniejszymi warunkami uczestnictwa zostały zatwierdzone przez § 22 KUG. Ponadto uczestnik zapewnia, że ​​nie naruszył praw osób trzecich podczas tworzenia dzieła. Uczestnik podlega zatem "Fechtner-Modellbau" i zabezpiecza je przed roszczeniami osób trzecich. Uwzględniane są tylko te wkładki, które pojawiają się na stronie na Facebooku: https://www.facebook.com/fechtnermodellbau/. Obowiązkiem uczestników jest sprawdzenie ustawień osobistego kanału, czy wkład jest widoczny.

Ponadto uczestnicy zobowiązują się nie publikować żadnych treści, które naruszają przepisy prawne, prawa osób trzecich lub moralność. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania postów, jeśli sytuacja tego wymaga. Dotyczy to w szczególności postów zawierających:

lekceważące, zniesławiające, oszczercze, obraźliwe, radykalne, brutalne, seksistowskie, homofobiczne, młodzież zagrażających, obscenicznych, niemoralne, prawicowe czy rasistowskie komentarze, ataki osobiste, spam, reklama, znak towarowy lub naruszenie praw autorskich lub innych nielegalnych treści.

Nadal zastrzegamy sobie prawo do blokowania użytkowników, którzy nie przestrzegają tych zasad.

Ponadto wszelkie komentarze, które naruszają wytyczne Facebooka, naszą netykietę, niemieckie prawo i / lub prawo autorskie zostaną usunięte bez powiadomienia po wypowiedzeniu. Uczestnik jest zatem wyłączony z zysku.

Uczestnik wyraża zgodę na uczestnictwo zgadza się, że jego zdjęcie „modelu Fechtner” oszczędność czasu, treści i ograniczeń terytorialnych pod lub do celów właściwej konkurencji reprodukowane, publikowane i publicznie mogą być udostępniane i opłaty rozwijające się nie są należne , W kontynuacji loterii uczestnik zgadza się, że jego wkład w https://www.facebook.com/fechtnermodellbau/ w sekcji zdjęć pozostaje widoczny. "Fechtner-Modellbau" nie jest zobowiązany do publikowania nadesłanych prac.


Wybór i ogłoszenie zwycięzców

Zwycięzca zostanie określony za pomocą Facebooka "Lubię to". Do 01.05.2018a została opublikowana wstępna prezentacja zdjęć klienta na Facebooku Fanpage https://www.facebook.com/fechtnermodellbau/ firmy "Fechtner model building". Obraz z największą liczbą podobieństw wygrywa.

W 16.05.2018 zwycięzca zostanie ogłoszony za pośrednictwem postu na Facebooku na fanpage "Fechtner-Modellbau" z jego nazwą profilu. Zwycięzca musi skontaktować się w ciągu 7 dni, dodając komentarz lub prywatną wiadomość na fan page na Facebooku "Fechtner-Modellbau" lub wysyłając e-mail na adres community@fechtner-modellbau.de. Jeśli zwycięzca nie odpowie w tym okresie, roszczenie do nagrody zostanie utracone. E-mail z przypomnieniem od firmy "Fechtner-Modellbau" zostanie wysłany do zwycięzcy.

Jakie usługi obejmuje zysk?

Zwycięzca 1. Platz otrzymuje zestaw Tamiya MAN TGX 18.540

Zwycięzca 2. Platz otrzyma kupon o wartości 50 €

Zwycięzca 3. Platz otrzyma kupon o wartości 20 €

Transfer zysków

Przesyłka zestawu Tamiya MAN TGX 18.540 odbywa się poprzez ubezpieczoną wysyłkę za pośrednictwem DHL. Kupon zostanie wysłany lub kod kuponu zostanie wysłany pocztą e-mail.

zgoda

Każdy uczestnik wyraża zgodę na udział w wypadku, że nie wiedząc, zgadza się, że jego potrzeby w odniesieniu do danych osobowych konkurencji (np pełnoletnią, imię i nazwisko, numer telefonu, adres domowy) przechowywanych na nośnikach elektronicznych oraz w celach konkursowych zgodnie Można stosować przepisy prawne dotyczące ochrony danych osobowych "Fechtner-Modellbau". Uczestnik zapewnia przy swoim udziale, że wszystkie dostarczone przez niego informacje odpowiadają prawdzie. Zwycięzca zgadza się na publikację swojej nazwy profilu na fan page na Facebooku "Fechtner-Modellbau".

Prywatność

Do tej loterii obowiązują przepisy dotyczące ochrony danych "Fechtner-Modellbau", które można znaleźć pod następującym linkiem: https://www.fechtner-modellbau.de/datenschutz. Usługi Facebook i Instagram mają własne zasady i polityki prywatności, którym podlega użytkownik i "modelowanie Fechtnera". Zwracamy uwagę, że usługi mogą odbierać prawa do filmów i że dane mogą być przechowywane poza terytorium Niemiec i UE. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności i na odpowiednich stronach internetowych dostawców usług. Przesyłając lub przesyłając swój wkład, zgadzasz się na odpowiednie warunki ochrony danych i użytkowania dostawców usług.

Dalsze postanowienia

"Fechtner-Modellbau" zastrzega sobie prawo do anulowania loterii w dowolnym momencie lub zmiany jej zasad na przyszłość. Dotyczy to w szczególności siły wyższej i nie można organizować loterii z innych powodów organizacyjnych, technicznych lub prawnych.

Odpowiedzialność „model Fechtner” za fałszywe oświadczenia jako część konkursu jest wykluczone, chyba że „Model Fechtner” lub zastępczą agent „model Fechtner” działa umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa. Jest to wyłącznie prawo niemieckie. Proces prawny jest wykluczony.

Firma "Fechtner-Modellbau" całkowicie wypuszcza Facebooka i Instagram z roszczeń uczestników losowania. Loteria nie jest powiązana z Facebookiem i Instagramem i nie jest sponsorowana, sponsorowana lub organizowana przez Facebook lub Instagram w jakikolwiek sposób.

Ostatnio oglądane