Polityka prywatności

Oświadczenie o ochronie danych

O ile poniżej nie określono inaczej, podanie danych osobowych nie jest ani prawnie, ani umownie wymagane, ani wymagane do zawarcia umowy. Nie masz obowiązku podania swoich danych. Brak jego podania nie będzie miał żadnych konsekwencji. Ma to zastosowanie tylko wtedy, gdy poniższe procedury przetwarzania nie stanowią inaczej.
„Dane osobowe” to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.


Pliki dziennika serwera
Możesz korzystać z naszych stron internetowych bez podawania danych osobowych. 
Przy każdym wejściu na naszą stronę internetową dane użytkownika są przesyłane do nas lub do naszych usługodawców hostingowych / dostawców usług IT przez Państwa przeglądarkę internetową i zapisywane w plikach dziennika serwera. Te przechowywane dane obejmują na przykład nazwę wywoływanej strony, datę i godzinę zapytania, adres IP, ilość przesłanych danych i dostawcę składającego żądanie. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO ze względu na nasz prawnie uzasadniony interes polegający na zapewnieniu sprawnego działania naszej strony internetowej oraz ulepszaniu naszych usług.
 
Kontakt

Odpowiedzialna osoba
Skontaktuj się z nami w dowolnym momencie. Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych jest:   


Proaktywny kontakt z klientem drogą mailową
Jeśli kontaktujesz się z nami proaktywnie za pośrednictwem poczty elektronicznej, będziemy gromadzić Twoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail, treść wiadomości) tylko w zakresie podanym przez Ciebie. Celem przetwarzania danych jest obsługa i odpowiedź na Twoje zapytanie o kontakt.
Jeżeli pierwszy kontakt służy realizacji działań przed zawarciem umowy (np. Konsultacja w przypadku zainteresowania zakupem, utworzenie zamówienia) lub dotyczy umowy już zawartej między Tobą a nami, to przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
Jeżeli do pierwszego kontaktu dochodzi z innych przyczyn, to przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu realizacji naszego nadrzędnego, prawnie uzasadnionego interesu w obsłudze i udzieleniu odpowiedzi na Twoje zapytanie. W takim przypadku, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Użyjemy Twojego adresu e-mail tylko do przetworzenia Twojej prośby. Twoje dane zostaną następnie usunięte zgodnie z ustawowymi okresami przechowywania, chyba że wyrazisz zgodę na dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie.
 
Gromadzenie i przetwarzanie podczas korzystania z formularza kontaktowego 
W przypadku korzystania z formularza kontaktowego będziemy gromadzić Twoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail, treść wiadomości) wyłącznie w podanym przez Ciebie zakresie. Przetwarzanie danych służy do nawiązania kontaktu.
Jeżeli pierwszy kontakt służy realizacji działań przed zawarciem umowy (np. Konsultacja w przypadku zainteresowania zakupem, utworzenie zamówienia) lub dotyczy umowy już zawartej między Tobą a nami, to przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
Jeżeli do pierwszego kontaktu dochodzi z innych przyczyn, to przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu realizacji naszego nadrzędnego, prawnie uzasadnionego interesu w obsłudze i udzieleniu odpowiedzi na Twoje zapytanie. W takim przypadku, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Użyjemy Twojego adresu e-mail tylko do przetworzenia Twojej prośby. Ostatecznie Twoje dane zostaną usunięte, chyba że wyrazisz zgodę na dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie.
 


Konto klienta Zamówienia      

Konto klienta
Kiedy otworzysz konto klienta, będziemy gromadzić Twoje dane osobowe w podanym tam zakresie. Przetwarzanie danych ma na celu poprawę jakości zakupów i uproszczenie przetwarzania zamówień. Przetwarzanie będzie odbywać się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO za Twoją zgodą. Zgodę możesz cofnąć w dowolnym momencie kontaktując się z nami bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano za Twoją zgodą do momentu jej cofnięcia. Twoje konto klienta zostanie usunięte.
 
Gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych w zamówieniach
Kiedy składasz zamówienie, zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji i obsługi Twojego zamówienia, a także przetwarzania Twoich zapytań. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy. Brak ich podania uniemożliwi zawarcie jakiejkolwiek umowy. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO i jest niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy. 
Twoje dane są tutaj przekazywane na przykład do firm spedycyjnych i dostawców dropshipping, dostawców usług płatniczych, dostawców usług w zakresie obsługi zamówienia oraz dostawców usług IT, których wybrałeś. W każdym przypadku będziemy ściśle przestrzegać wymogów prawnych. Zakres transmisji danych jest ograniczony do minimum.
 

Oceny       reklama      

Informacje o sklepie opinie klientów
Korzystamy z narzędzia oceny "shopauskunft.de" na naszej stronie internetowej, od 
Händlerbund Management AG (Torgauer Straße 233 B, 04347 Lipsk; „informacje o sklepie”).
Po złożeniu zamówienia prosimy o ocenę i skomentowanie zakupu u nas. Z tego powodu skontaktujemy się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej. W tym celu skorzystamy z systemu technicznego znanego jako „Rodzaj wniosku o ocenę, który jest zgodny z prawem, RBA). W ramach tej procedury będziemy przetwarzać dane dotyczące Twojego zamówienia (numer zamówienia/numer faktury, wartość zakupów i koszty wysyłki) oraz Twój adres e-mail. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO za Twoją zgodą, o ile wyraziłeś wyraźną zgodę na ujawnienie swoich danych i otrzymywanie próśb o informację zwrotną.
Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie, korzystając z odpowiedniego linku w e-mailu lub wysyłając do nas wiadomość, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano za Twoją zgodą do momentu jej wycofania.

Więcej informacji na temat ochrony danych podczas korzystania z informacji sklepowych można znaleźć pod adresem: https://www.shopauskunft.de/datenschutz.
 
Widżet informacji o sklepie
Widget informacji o sklepie jest zintegrowany z naszą stroną internetową. Służy to do wyświetlania i reklamowania liczby i wyników naszych recenzji otrzymanych wcześniej od Shopauskunft. Aby wyświetlić widżet, technicznie konieczne jest przesłanie danych użytkowania na serwer Shopauskunft z przeglądarki internetowej i przechowywanie ich przez 7 dni w plikach dziennika (również znane jako pliki dziennika serwera). Wśród tych danych znajduje się nazwa i adres URL pliku, do którego uzyskano dostęp, data i godzina żądania, adres IP komputera wysyłającego żądanie, strona internetowa, z której uzyskano dostęp (adres URL strony odsyłającej), używana przeglądarka oraz, w razie potrzeby, komputer system i nazwę dostawcy dostępu.
Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO z uwagi na nasz prawnie uzasadniony interes polegający na reklamowaniu naszego asortymentu poprzez wyświetlanie już otrzymanych opinii klientów. Dane te nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi. 
 
Wykorzystanie Twoich danych osobowych do wysyłania reklam pocztowych
Wykorzystamy Twoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres), które otrzymaliśmy w procesie sprzedaży towarów lub usług, aby wysłać Ci reklamę pocztową, chyba że wyraziłeś sprzeciw wobec takiego wykorzystania. Podanie tych danych jest niezbędne do zawarcia umowy. Brak ich podania uniemożliwi zawarcie jakiejkolwiek umowy.
Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na reklamie bezpośredniej. W każdej chwili możesz sprzeciwić się wykorzystaniu swoich danych adresowych, kontaktując się z nami. Dane kontaktowe do skorzystania z prawa do sprzeciwu znajdziesz w naszym wydawnictwie.
 
Wykorzystywanie adresu e-mail do wysyłania biuletynów
Używamy Twojego adresu e-mail poza przetwarzaniem umowy wyłącznie do wysyłania biuletynu do naszych własnych celów marketingowych, jeśli wyraźnie wyraziłeś na to zgodę. Przetwarzanie odbywać się będzie na podstawie art. 6 (1) lit. RODO za Twoją zgodą. Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano za Twoją zgodą aż do jej wycofania. Możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera w dowolnym momencie, korzystając z odpowiedniego linku w newsletterze lub kontaktując się z nami. Twój adres e-mail zostanie następnie usunięty z dystrybutora.
 
Wykorzystanie Twojego adresu e-mail do wysyłki marketingu bezpośredniego 
Wykorzystujemy Twój adres e-mail, który uzyskaliśmy w toku sprzedaży towaru lub usługi, do elektronicznego przesyłania marketingu własnych towarów lub usług, które są podobne do tych, które już u nas kupiłeś, chyba że wniosłeś sprzeciw wobec tego użyj . Aby zawrzeć umowę, musisz podać swój adres e-mail. Brak ich podania uniemożliwi zawarcie jakiejkolwiek umowy. Przetwarzanie odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO ze względu na nasz uzasadniony interes w marketingu bezpośrednim. W każdej chwili możesz sprzeciwić się wykorzystaniu swojego adresu e-mail, kontaktując się z nami. Dane kontaktowe do skorzystania z prawa do sprzeciwu znajdziesz w naszym wydawnictwie. Możesz również skorzystać z linku podanego w marketingowej wiadomości e-mail. Nie będzie to wiązało się z żadnymi kosztami poza kosztami przesyłu w taryfach podstawowych.
 

Dostawcy usług płatniczych      

Korzystanie z płatności Amazon
Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi płatności Amazon Payments od Amazon Payments Europe sca (38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luksemburg; „Amazon Payments”).
Przetwarzanie danych umożliwia dokonywanie płatności za pomocą usługi płatności Amazon Payments.
Aby zintegrować tę usługę płatniczą, niezbędne jest, aby Amazon Payments zbierał, przechowywał i analizował dane podczas uzyskiwania dostępu do strony internetowej (np. Adres IP, typ urządzenia, system operacyjny, typ przeglądarki, lokalizacja urządzenia). W tym celu mogą być wykorzystywane pliki cookie. Pliki cookie umożliwiają rozpoznanie Twojej przeglądarki internetowej.
Korzystanie z plików cookie lub porównywalnych technologii opiera się na § 15 ust. 3 pkt. 1 TMG. Przetwarzanie Twoich danych osobowych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO z naszego nadrzędnego uzasadnionego interesu w zorientowanej na klienta ofercie różnych metod płatności. Z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych.
Wybierając i korzystając z „Płatności Amazon”, dane wymagane do przetwarzania płatności zostaną przesłane do Amazon Payments w celu wykonania umowy z Tobą przy użyciu wybranej metody płatności. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych podczas korzystania z usługi płatności Amazon Payments można znaleźć w powiązanej polityce prywatności danych pod adresem: https://pay.amazon.com/de/help/201212490


Gromadzenie i przetwarzanie danych podczas rejestracji do płatności w instalacjach za pośrednictwem easyCredit
Płatność w instalacjach za pośrednictwem easyCredit podlega dodatkowemu instrukcje dotyczące ochrony danych przy płatności w instalacjach przez easyCredit.
 
Opcje płatności od Klarna
Aby zapewnić Ci opcje płatności Klarna, przekażemy Klarna dane osobowe, takie jak dane kontaktowe i informacje o zamówieniu. Umożliwi to Klarnie ocenę, czy możesz skorzystać z opcji płatności oferowanych przez Klarna i dostosowanie opcji płatności do Twoich potrzeb. Ogólne informacje o Klarnie można znaleźć tutaj. Klarna będzie traktować Twoje dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych oraz zgodnie z informacjami zawartymi w: Polityka prywatności Klarna.Pliki Cookies 

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane w przeglądarce internetowej użytkownika lub przez przeglądarkę internetową użytkownika w jego systemie komputerowym. Kiedy użytkownik wywołuje stronę internetową, plik cookie może zostać zapisany w systemie operacyjnym użytkownika. Ten plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia wyraźną identyfikację przeglądarki przy ponownym wywołaniu strony internetowej.


Pliki cookie będą przechowywane na Twoim komputerze. Dzięki temu masz pełną kontrolę nad wykorzystaniem plików cookie. Wybierając odpowiednie ustawienia techniczne w swojej przeglądarce internetowej, możesz zostać powiadomiony przed ustawieniem plików cookie i możesz zdecydować, czy zaakceptować to ustawienie w każdym indywidualnym przypadku, a także uniemożliwić przechowywanie plików cookie i przesyłanie zawartych w nich danych. Zapisane już pliki cookies można w każdej chwili usunąć. Zwracamy jednak uwagę, że może to uniemożliwić pełne korzystanie ze wszystkich funkcji tej witryny.
Korzystając z poniższych linków, możesz dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookie (lub między innymi je dezaktywować) w głównych przeglądarkach:
Przeglądarka Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac


pliki cookie niezbędne ze względów technicznych
O ile w poniższej deklaracji o ochronie danych nie podano żadnych innych informacji, używamy tylko tych technicznie niezbędnych plików cookie, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczna i bezpieczna. Pliki cookie pozwalają również naszym systemom rozpoznać Twoją przeglądarkę po zmianie strony i zaoferować Ci usługi. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez użycia plików cookie. Usługi te wymagają ponownego rozpoznania przeglądarki po zmianie strony.

Stosowanie plików cookie lub porównywalnych technologii odbywa się na podstawie art. 25 ust. 2 TTDSG. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 (1) świeci. f RODO z uwagi na nasz w dużej mierze uzasadniony interes w zapewnieniu optymalnej funkcjonalności serwisu oraz przyjaznego i efektywnego projektowania naszego wachlarza usług.

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, z przyczyn związanych z Twoją sytuacją osobistą.

Korzystanie z Menedżera zgód na pliki cookie w Shopware
Na naszej stronie internetowej korzystamy z narzędzia Cookie Consent Manager firmy shopware AG (Ebbinghoff 10, D-48624 Schöppingen, Niemcy; „Shopware”).
Narzędzie umożliwia wyrażenie zgody na przetwarzanie danych za pośrednictwem serwisu, w szczególności na ustawienie plików cookies, a także skorzystanie z prawa do cofnięcia już wyrażonych zgód. Przetwarzanie danych ma na celu uzyskanie i udokumentowanie niezbędnych zgód na przetwarzanie danych, a tym samym wypełnienie obowiązków prawnych. W tym celu mogą być wykorzystywane pliki cookie. Informacje o użytkowniku, w tym adres IP, są gromadzone i przesyłane do Shopware. Dane te nie będą przekazywane żadnym innym stronom trzecim.
Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.
Aby uzyskać więcej informacji na temat polityki prywatności Shopware, odwiedź: https://www.shopware.com/de/datenschutz/.Analizy      

Korzystanie z Matomo
Nasza strona internetowa korzysta z narzędzia analitycznego Matomo firmy InnoCraft Ltd. (150 Willis St, 6011 Wellington, Nowa Zelandia; „Matomo”). Przetwarzanie danych służy do analizy tej strony internetowej i jej odwiedzających. W tym celu mogą być używane pliki cookie ułatwiające rozpoznanie Twojej przeglądarki internetowej. W ramach tego procesu mogą być gromadzone m.in. następujące informacje: adres IP, informacje o przeglądarce i urządzeniu, z którego korzystasz, pliki, które kliknąłeś lub pobrałeś, kliknięcia w linki do stron internetowych osób trzecich, adres URL strony odsyłającej (strona za pośrednictwem z którego uzyskałeś dostęp do naszej witryny), adres URL naszej witryny, liczba odwiedzin witryny, data pierwszej wizyty, data i godzina wizyty, strefa czasowa, dane o lokalizacji. Na podstawie tych danych można wygenerować profil użytkowania pod pseudonimem. Dane zebrane za pomocą technologii Matomo nie będą w przyszłości wykorzystywane do osobistej identyfikacji użytkownika strony internetowej ani łączone z danymi osobowymi posiadacza pseudonimu bez odrębnej zgody osoby, której dane dotyczą. 
Przetwarzanie Twoich danych osobowych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO ze względu na nasz nadrzędny prawnie uzasadniony interes w dostosowanym do potrzeb i ukierunkowanym projektowaniu strony internetowej. Z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych.
Korzystanie z Matomo i związane z nim gromadzenie i przechowywanie danych można w każdej chwili wyłączyć ze skutkiem na przyszłość:

 Plug-ins

Korzystanie z wtyczek społecznościowych za pośrednictwem „Shariff”
Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek sieci społecznościowych. Używamy zgodnych z ochroną danych przycisków „Shariff", aby zapewnić, że zachowasz kontrolę nad swoimi danymi. Żadne połączenie nie jest nawiązywane z serwerami sieci społecznościowych ani żadne dane nie są przesyłane bez Twojej wyraźnej zgody. "Shariff" został opracowany przez specjalistów z magazynu komputerowego c't. Zapewnia większą prywatność w sieci i zastępuje zwykłe przyciski „udostępniania” sieci społecznościowych. Więcej informacji o projekcie Shariff znajdziesz tutaj https://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html.
Po kliknięciu przycisków pojawia się wyskakujące okienko, umożliwiające zalogowanie się do odpowiedniego dostawcy przy użyciu Twoich danych. Dopiero po aktywnym zalogowaniu nawiązuje się bezpośrednie połączenie z portalem społecznościowym.Logując się, wyrażasz zgodę na przekazanie swoich danych do odpowiedniego dostawcy mediów społecznościowych. W tym momencie przesyłane są takie informacje, jak adres IP i odwiedzane witryny. Jeśli jesteś połączony jednocześnie z jednym lub kilkoma kontami sieci społecznościowych, zebrane informacje są również przypisywane do odpowiednich profili. Dlatego możesz zapobiec temu przypisaniu, wylogowując się przed wizytą na naszej stronie internetowej i przed aktywacją przycisku dla swoich kont w mediach społecznościowych. Wymienione poniżej sieci społecznościowe są zintegrowane z funkcją „Shariff”. Bardziej szczegółowe informacje na temat zakresu i celu gromadzenia i wykorzystywania danych, związanych z nimi praw i możliwości ochrony prywatności można znaleźć w polityce prywatności dostawcy za pośrednictwem linku.
 
Facebook firmy Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia):
https://www.facebook.com/policy.php
Twoje dane mogą być przesyłane do USA. W przypadku USA nie jest dostępna decyzja Komisji UE w sprawie adekwatności. W przypadku USA nie jest dostępna decyzja Komisji UE w sprawie adekwatności.Przekazywanie danych odbywa się między innymi w oparciu o standardowe klauzule umowne jako odpowiednie gwarancje ochrony danych osobowych, które można zobaczyć pod adresem: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum
.
Twitter firmy Twitter Inc. (1355 Market Street, Apartament 900, San Francisco, CA 94107, USA) https://twitter.com/privacy
Twoje dane mogą być przesyłane do USA. W przypadku USA nie jest dostępna decyzja Komisji UE w sprawie adekwatności. W przypadku USA nie jest dostępna decyzja Komisji UE w sprawie adekwatności.


Korzystanie z Google reCAPTCHA 
Nasza strona internetowa korzysta z usługi reCAPTCHA przez Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; „Google”).
Żądanie służy do rozróżnienia, czy dane wejściowe zostały wykonane przez człowieka, czy przez automatyczne przetwarzanie maszynowe. W tym celu wprowadzone przez Ciebie dane zostaną przesłane do Google i przez nią dalej wykorzystywane. Ponadto adres IP i wszelkie inne dane wymagane przez Google dla usługi reCAPTCHA zostaną przesłane do Google. Dane te będą przetwarzane przez Google na terenie UE i potencjalnie także w USA. 


W przypadku USA nie jest dostępna decyzja Komisji UE w sprawie adekwatności. Przekazywanie danych będzie oparte m.in. na standardowych klauzulach umownych jako odpowiednich gwarancjach ochrony danych osobowych, dostępnych pod adresem https://policies.google.com/privacy/frameworks.
 
Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO z uwagi na nasz prawnie uzasadniony interes polegający na ochronie naszej strony internetowej przed zautomatyzowanym szpiegowaniem, nadużyciem i SPAMEM. Z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, które odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Bardziej szczegółowe informacje na temat Google reCAPTCHA i powiązanego oświadczenia o ochronie danych można znaleźć pod adresem: https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html i https://www.google.com/privacy
 

Korzystanie z niewidocznego reCAPTCHA Google
Nasza strona internetowa korzysta z niewidocznej usługi reCAPTCHA firmy eCAPTCHA firmy Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; „Google”). Służy to do rozróżnienia, czy dane wejściowe zostały wykonane przez człowieka, czy przez automatyczne przetwarzanie maszynowe. W tle Google zbiera i analizuje dane o użytkowaniu, które są również wykorzystywane przez niewidzialny reCaptcha do rozróżniania zwykłych użytkowników od botów. W tym celu Twoje dane zostaną przesłane do Google i tam dalej wykorzystane. Ponadto adres IP i ewentualnie inne dane wymagane przez Google dla niewidocznej usługi reCAPTCHA zostaną przesłane do Google. Dane te będą przetwarzane przez Google na terenie Unii Europejskiej oraz, w razie potrzeby, również w USA.


W przypadku USA nie jest dostępna decyzja Komisji UE w sprawie adekwatności. Przekazywanie danych będzie oparte m.in. na standardowych klauzulach umownych jako odpowiednich gwarancjach ochrony danych osobowych, dostępnych pod adresem https://policies.google.com/privacy/frameworks.

Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO z uwagi na nasz prawnie uzasadniony interes polegający na ochronie naszej strony internetowej przed zautomatyzowanym szpiegowaniem, nadużyciami i SPAMEM. Z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, które odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Bardziej szczegółowe informacje na temat Google reCAPTCHA i powiązanej polityki prywatności danych można znaleźć pod adresem: https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html i https://www.google.com/privacy.

Korzystanie z GoogleMaps
Nasza strona internetowa wykorzystuje funkcję osadzania Google Maps firmy Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; „Google”).
Ta funkcja przedstawia wizualnie informacje geograficzne i interaktywne mapy. Google również gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane odwiedzających witrynę internetową, gdy wywołują strony z wbudowanymi mapami Google.
Twoje dane mogą być również przesyłane do USA. Twoje dane mogą być również przesyłane do USA. W przypadku USA nie jest dostępna decyzja Komisji UE w sprawie adekwatności. Przekazywanie danych odbywa się m.in. w oparciu o standardowe klauzule umowne jako odpowiednie gwarancje ochrony danych osobowych, które można zobaczyć pod adresem: https://policies.google.com/privacy/frameworks.
Przetwarzanie danych, w szczególności umieszczanie plików cookie, odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO ze względu na nasz prawnie uzasadniony interes polegający na dostosowaniu do potrzeb i ukierunkowaniu projektu strony internetowej. Z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, które odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Więcej informacji na temat danych gromadzonych i wykorzystywanych przez Google, Twoich prawach i prywatności można znaleźć w polityce prywatności Google pod adresem https://www.google.com/privacypolicy.html. Masz również możliwość zmiany swoich ustawień w centrum ochrony danych, co pozwala na administrowanie i ochronę danych przetwarzanych przez Google.


Korzystanie z YouTube
Nasza strona internetowa korzysta z funkcji osadzania filmów YouTube firmy Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; „YouTube”). YouTube to firma stowarzyszona z Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”).
Ta funkcja wyświetla filmy z YouTube w ramce iFrame na stronie internetowej. Opcja „zaawansowany tryb prywatności” jest tutaj włączona. Uniemożliwia to YouTube przechowywanie informacji o osobach odwiedzających witrynę. Tylko wtedy, gdy oglądasz film, informacje są przesyłane i przechowywane przez YouTube. Twoje dane mogą być przesyłane do USA. 
W przypadku USA nie jest dostępna decyzja Komisji UE w sprawie adekwatności. 
Przekazywanie danych odbywa się m.in. w oparciu o standardowe klauzule umowne jako odpowiednie gwarancje ochrony danych osobowych, które można zobaczyć pod adresem: https://policies.google.com/privacy/frameworks
Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO ze względu na nasz prawnie uzasadniony interes polegający na dostosowaniu do potrzeb i ukierunkowaniu projektu strony internetowej. Z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, które odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Więcej informacji na temat danych gromadzonych i wykorzystywanych przez YouTube i Google oraz związanych z nimi praw i możliwości ochrony prywatności można znaleźć w polityce prywatności YouTube (https://www.youtube.com/t/privacy).Prawa osób, których to dotyczy i czas przechowywania

Czas przechowywania 
Po zakończeniu realizacji umowy dane są początkowo przechowywane przez okres gwarancji, następnie zgodnie z okresami przechowywania określonymi przez prawo, w szczególności prawo podatkowe i handlowe, a następnie usuwane po upływie tego okresu, chyba że wyraziłeś na to zgodę do dalszego przetwarzania i wykorzystania.
 
Prawa osoby, której dane dotyczą
Jeżeli wymogi prawne są spełnione, przysługują Ci następujące prawa zgodnie z art. 15-20 RODO: Prawo do informacji, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych. Masz również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na art. 6 ust.1 RODO, a także do przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 21 ust.1 RODO.
 
Prawo do złożenia skargi do organu regulacyjnego
Masz prawo złożyć skargę do organu regulacyjnego zgodnie z art. 77 RODO, jeśli uważasz, że Twoje dane nie są przetwarzane legalnie.
 
Prawo do sprzeciwu
Jeżeli opisane tutaj przetwarzanie danych opiera się na naszych uzasadnionych interesach zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, mają Państwo prawo z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych ze skutkiem na przyszłość.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania, które przeważają nad Twoimi interesami lub prawami i wolnościami, lub przetwarzanie ma na celu dochodzenie, wykonywanie lub obronę roszczeń prawnych.
 
Jeśli dane osobowe są przetwarzane do celów reklamy bezpośredniej, możesz w każdej chwili sprzeciwić się temu, powiadamiając nas o tym. Jeśli sprzeciw zostanie uwzględniony, nie będziemy już przetwarzać danych osobowych do celów reklamy bezpośredniej.

ostatnia aktualizacja: 10.01.2022

Ostatnio oglądane