Polityka prywatności

Polityka prywatności

O ile poniżej nie określono inaczej, podanie danych osobowych nie jest wymagane przez prawo lub umowę ani wymagane do zawarcia umowy. Nie musisz podawać danych. Brak rezerwowania nie ma żadnych konsekwencji. Ma to zastosowanie tylko wtedy, gdy w kolejnych operacjach przetwarzania nie podano żadnych innych szczegółów.
„Dane osobowe” to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.


Pliki dziennika serwera
Możesz odwiedzić naszą stronę internetową bez podawania danych osobowych. 
Za każdym razem, gdy wchodzisz na naszą stronę internetową, dane użytkowania są przesyłane do nas lub naszego hosta / dostawcy usług IT za pośrednictwem przeglądarki internetowej i przechowywane w danych dziennika (tak zwane pliki dziennika serwera). Te przechowywane dane obejmują na przykład nazwę wywoływanej strony, datę i godzinę połączenia, adres IP, ilość przesłanych danych oraz dostawcę składającego wniosek. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 para 1 lit. f DSGVO z naszego głównego uzasadnionego interesu w zapewnieniu bezproblemowego działania naszej strony internetowej, a także ulepszaniu naszej oferty. 
 
Kontakt

odpowiedzialny
Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz. Odpowiedzialny za przetwarzanie danych jest: Franka Fechtnera, Lerchenstraße 17, 74259 Barany Niemcy, 06298 / 938838, info@fechtner-modellbau.de


Niezamówiony kontakt klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej
Jeśli zainicjujesz z nami kontakt biznesowy za pośrednictwem poczty elektronicznej, będziemy gromadzić Twoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail, treść wiadomości) tylko w zakresie, w jakim podałeś. Przetwarzanie danych służy do przetwarzania i odpowiedzi na Twoje zapytanie o kontakt.
Jeżeli nawiązanie kontaktu służy do podjęcia działań przed zawarciem umowy (np. Doradztwo w zakresie zakupu, przygotowanie oferty) lub dotyczy umowy już zawartej między Tobą a nami, to przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
W przypadku kontaktu z innych przyczyn, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO w oparciu o nasz główny prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu i odpowiadaniu na Twoje żądanie. W takim przypadku masz prawo, z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji, w dowolnym momencie odwołać się do art. 6 ust. 1 lit. f Przetwarzanie Twoich danych osobowych w oparciu o RODO.
Używamy Twojego adresu e-mail tylko do przetworzenia Twojej prośby. Twoje dane zostaną wówczas usunięte zgodnie z ustawowymi okresami przechowywania, chyba że wyrazisz zgodę na dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie.

 

Gromadzenie i konwersji za pomocą formularza kontaktowego
Korzystając z formularza kontaktowego, zbieramy Twoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail, treść wiadomości) tylko w zakresie, w jakim je udostępnisz. Przetwarzanie danych służy do nawiązania kontaktu.

Jeżeli nawiązanie kontaktu służy do podjęcia działań przed zawarciem umowy (np. Doradztwo w zakresie zakupu, przygotowanie oferty) lub dotyczy umowy już zawartej między Tobą a nami, to przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
W przypadku kontaktu z innych przyczyn, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO w oparciu o nasz główny prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu i odpowiadaniu na Twoje żądanie. W takim przypadku masz prawo, z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji, w dowolnym momencie odwołać się do art. 6 ust. 1 lit. f Przetwarzanie Twoich danych osobowych w oparciu o RODO.
Używamy Twojego adresu e-mail tylko do przetworzenia Twojej prośby. Twoje dane zostaną wówczas usunięte zgodnie z ustawowymi okresami przechowywania, chyba że wyrazisz zgodę na dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie.


Zamówienia na konta klienta      

konto
Podczas otwierania konta klienta zbieramy Twoje dane osobowe we wskazanym tam zakresie. Przetwarzanie danych ma na celu poprawę jakości zakupów i uproszczenie przetwarzania zamówień. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 para 1 lit. DSGVO za twoją zgodą. Możesz odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie, powiadamiając nas bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody na odwołanie. Twoje konto klienta zostanie później usunięte.


Zbieranie, przetwarzanie i przesyłanie danych osobowych podczas składania zamówień
Podczas składania zamówienia zbieramy i przetwarzamy twoje dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do realizacji i przetwarzania twojego zamówienia oraz do przetwarzania twoich wniosków. Podanie danych jest wymagane do zawarcia umowy. Brak rezerw oznacza, że ​​nie można zawrzeć umowy. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 para 1 lit. b DSGVO i jest zobowiązany do wykonania umowy z tobą. 
Na przykład Twoje dane mogą być przekazywane do wybranych firm spedycyjnych i dostawców dropshipping, dostawców usług płatniczych, dostawców usług przetwarzania zamówień i dostawców usług IT. We wszystkich przypadkach ściśle przestrzegamy wymogów prawnych. Zakres transmisji danych jest ograniczony do minimum.
 

opinie       reklama      

Informacje o magazynie Recenzję
Na naszej stronie internetowej korzystamy z narzędzia oceny „shopauskunft.de” firmy Händlerbund Management AG (Torgauer Straße 233 B, 04347 Leipzig; „Shopauskunft”).
Po złożeniu zamówienia prosimy o ocenę i skomentowanie zakupu u nas. W tym celu napiszemy do Ciebie e-mailem, przy czym skorzystamy z systemu technicznego „Prawnie bezpieczny wniosek o ocenę (RBA)”
obsługiwać. Przetwarzamy dane dotyczące Twojego zamówienia (numer zamówienia / numer faktury, wartość zakupu i koszty wysyłki) oraz Twój adres e-mail. W razie potrzeby wykorzystujemy te dane również w celu weryfikacji Twojej oceny.
Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 Abs.1 lit. DSGVO za Twoją zgodą, pod warunkiem, że wyraźnie wyraziłeś zgodę na ujawnienie swoich danych i otrzymanie wniosku o ocenę.
Możesz odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie, korzystając z odpowiedniego łącza w wiadomości e-mail lub powiadamiając nas, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie na wycofanie.
Więcej informacji na temat ochrony danych podczas korzystania z informacji o sklepie można znaleźć na stronie: 
https://www.shopauskunft.de/datenschutz.


 
Widżet informacji o sklepie
Na naszej stronie internetowej widżet informacji o sklepie jest zintegrowany. Służy to numerowi docelowemu i wynikowi naszych dotychczasowych ocen otrzymanych przez Shopauskunft i reklamę w ten sposób.
Aby wyświetlić widget, technicznie konieczne jest przesłanie danych dotyczących użytkowania za pośrednictwem przeglądarki internetowej do serwera informacji o sklepie i przechowywanie go w danych dziennika (tak zwanych plikach dziennika serwera) przez dni 7. Te przechowywane dane obejmują nazwę i adres URL pobranego pliku, datę i godzinę pobrania, adres IP komputera wysyłającego żądanie, stronę internetową, z której uzyskiwany jest dostęp (adres strony odsyłającej), używaną przeglądarkę oraz, w stosownych przypadkach, system operacyjny firmy Komputer oraz nazwa dostawcy dostępu.
Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 para 1 lit. f DSGVO z naszego przeważającego uzasadnionego interesu w stosowaniu naszych ofert, przedstawiając już otrzymane recenzje klientów. Nie ma przechowywania tych danych wraz z innymi danymi osobowymi. 
 
Wykorzystywanie danych osobowych do wysyłania reklam pocztą
Używamy Twoich danych osobowych (imię i nazwisko, adres), które otrzymaliśmy w związku ze sprzedażą produktu lub usługi, aby wysyłać Ci reklamy pocztowe, pod warunkiem, że nie sprzeciwiasz się temu wykorzystaniu. Podanie tych danych jest niezbędne do zawarcia umowy. Brak ich podania skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy.
Przetwarzanie odbywa się na podstawie Art. 6 Abs. 1 lit. f RODO z naszego głównego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest direct mail. Możesz sprzeciwić się takiemu wykorzystaniu Twoich danych adresowych w dowolnym momencie, powiadamiając nas. Dane kontaktowe do wniesienia sprzeciwu można znaleźć w stopce.

Wykorzystanie adresu e-mail do wysyłania biuletynów
Używamy Twojego adresu e-mail, niezależnie od realizacji umowy, wyłącznie do własnych celów reklamowych do wysyłania newslettera, o ile wyraziłeś na to wyraźną zgodę. Przetwarzanie odbywa się na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO za Twoją zgodą. W każdej chwili możesz cofnąć zgodę bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu cofnięcia. Możesz w każdej chwili zrezygnować z newslettera, korzystając z odpowiedniego linku w biuletynie lub powiadamiając nas. Twój adres e-mail zostanie usunięty z listy mailingowej. 


Korzystanie z adresu e-mail do wysyłania bezpośredniej poczty
Używamy Twojego adresu e-mail, który otrzymaliśmy w związku ze sprzedażą produktu lub usługi, do elektronicznego wysyłania reklam naszych własnych towarów lub usług, które są podobne do tych, które już u nas zakupiłeś, jeśli je posiadasz Nie sprzeciwiłem się użyciu. Podanie adresu e-mail jest wymagane do zawarcia umowy. Brak ich podania skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy. Przetwarzanie odbywa się na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO z naszego głównego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest direct mail. Możesz w każdej chwili sprzeciwić się takiemu wykorzystaniu Twojego adresu e-mail, powiadamiając nas. Dane kontaktowe do wniesienia sprzeciwu można znaleźć w stopce. Możesz również skorzystać z linku podanego w e-mailu promocyjnym. W tym celu nie ma innych kosztów poza kosztami przesyłu według taryf podstawowych.usług płatniczych      

Korzystanie z Amazon Payments
W naszej witrynie internetowej korzystamy z usługi płatności Amazon Payments firmy Amazon Payments Europe (38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg; „Amazon Payments”).
Przetwarzanie danych ma na celu zaoferowanie Ci płatności za pośrednictwem usługi płatności Amazon Payments.
Aby zintegrować tę usługę płatniczą, Amazon Payments musi gromadzić, przechowywać i analizować dane (np. Adres IP, typ urządzenia, system operacyjny, typ przeglądarki, lokalizację Twojego urządzenia), kiedy uzyskujesz dostęp do strony internetowej. W tym celu mogą być również wykorzystywane pliki cookie. Pliki cookie umożliwiają rozpoznanie Twojej przeglądarki.
Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie Art. 6 ust.1 lit. Z powodów, które wynikają z Twojej szczególnej sytuacji, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Gdy wybierzesz i użyjesz „Amazon Payments”, dane wymagane do przetwarzania płatności zostaną przesłane do Amazon Payments w celu umożliwienia wykonania umowy z Tobą za pomocą wybranej metody płatności. Przetwarzanie to odbywa się na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych podczas korzystania z usługi płatności Amazon Payments można znaleźć w powiązanym oświadczeniu o ochronie danych pod adresem: https://pay.amazon.com/de/help/201212490


Gromadzenie i przetwarzanie danych podczas rejestracji do sprzedaży ratalnej za pośrednictwem easyCredit
W przypadku płatności na raty za pośrednictwem easyCredit obowiązują dodatkowe opłaty Polityka prywatności kupić raty od easyCredit.


Korzystanie z SOFORT
Do przetwarzania płatności na naszej stronie internetowej korzystamy z usług dostawcy usług płatniczych SOFORT GmbH, (Theresienhöhe 12, 80339 Monachium, Niemcy; „SOFORT”). Sofort GmbH jest spółką Grupy Klarna (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Sztokholm, Szwecja). Przetwarzanie danych ma na celu umożliwienie Ci oferowania różnych metod płatności poprzez przetwarzanie płatności za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych SOFORT. Jeśli zdecydowałeś się na płatność, dane wymagane do realizacji płatności zostaną przekazane do SOFORT. To przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przy korzystaniu z usług dostawcy usług płatniczych SOFORT można znaleźć pod adresem https://www.sofort.com/1.0/shared/content/legal/terms/de-DE/SOFORT/ i https://www.klarna.com/sofort/.
 

Pliki Cookies
 
Nasza strona korzysta z plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce internetowej lub przeglądarce internetowej w systemie komputerowym użytkownika. Gdy użytkownik odwiedza witrynę internetową, plik cookie może być przechowywany w systemie operacyjnym użytkownika. Ten plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki po ponownym otwarciu witryny.
 
Pliki cookie są przechowywane na twoim komputerze. Dlatego masz pełną kontrolę nad wykorzystaniem plików cookie. Wybierając odpowiednie ustawienia techniczne w przeglądarce internetowej, możesz zostać powiadomiony przed ustawieniem plików cookie i indywidualnie zdecydować o akceptacji i zapobiec przechowywaniu plików cookie i transmisji zawartych danych. Już zapisane pliki cookie można usunąć w dowolnym momencie. Zwracamy jednak uwagę, że możesz nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny.
 
Poniżej dowiesz się, jak zarządzać (między innymi wyłączać) plikami cookie w najważniejszych przeglądarkach:

 
Technicznie niezbędne pliki cookie
O ile nie określono inaczej w poniższej deklaracji o ochronie danych, używamy tych technicznie niezbędnych plików cookie wyłącznie w celu uczynienia naszej oferty bardziej przyjazną dla użytkownika, skuteczniejszą i bezpieczniejszą. Ponadto pliki cookie umożliwiają naszym systemom rozpoznawanie Twojej przeglądarki nawet po zmianie stron i oferowanie usług. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez użycia plików cookie. W tym celu konieczne jest rozpoznawanie przeglądarki nawet po zmianie stron.
 
Korzystanie z plików cookie lub porównywalnych technologii opiera się na art. 25 ust. 2 TTDSG. Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie Art. 6 ust.1 lit.
Z powodów, które wynikają z Twojej szczególnej sytuacji, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
 
Korzystanie z Menedżera zgody na pliki cookie firmy Shopware
Na naszej stronie internetowej używamy menedżera zgody na pliki cookie firmy shopware AG (Ebbinghoff 10, 48624 Schöppingen; „Shopware”).
Narzędzie umożliwia wyrażenie zgody na przetwarzanie danych za pośrednictwem serwisu, w szczególności ustawienie plików cookies, a także skorzystanie z prawa do wycofania zgody, które zostało już wyrażone. Przetwarzanie danych służy uzyskaniu i udokumentowaniu niezbędnej zgody na przetwarzanie danych, a tym samym wypełnieniu obowiązków prawnych. Mogą być używane pliki cookie. Informacje o użytkowniku, w tym adres IP, są gromadzone i przesyłane do Shopware. Dane te nie będą przekazywane innym osobom trzecim.
Przetwarzanie danych odbywa się w celu wypełnienia obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Więcej informacji na temat ochrony danych można znaleźć pod adresem Shopware: https://www.shopware.com/de/datenschutz/.Analiza      

Korzystanie z Matomo
Na naszej stronie internetowej korzystamy z narzędzia analitycznego Matomo firmy InnoCraft Ltd. (150 Willis St, 6011 Wellington, Nowa Zelandia; „Matomo”).
Przetwarzanie danych służy do analizy tej strony internetowej i jej odwiedzających. W tym celu można wykorzystać pliki cookie, które umożliwiają rozpoznanie przeglądarki internetowej. Gromadzone mogą być między innymi następujące informacje: adres IP, informacje o używanej przez Ciebie przeglądarce i urządzeniu, z którego korzystasz, pliki, które kliknąłeś lub pobrałeś, kliknięcia w linki do stron trzecich, adres URL odsyłacza (strona internetowa, za pośrednictwem której uzyskałeś dostęp do naszej strony internetowej), adres URL naszej witryny, liczba Twoich wizyt, czas pierwszej wizyty, data i godzina Twojej wizyty, strefa czasowa, dane o lokalizacji. Z tych danych można tworzyć profile użytkowników pod pseudonimem. Dane zebrane za pomocą technologii Matomo nie będą wykorzystywane do osobistej identyfikacji osoby odwiedzającej tę stronę internetową i nie będą łączone z danymi osobowymi osoby, której dane dotyczą, pseudonimu bez zgody osoby, której one dotyczą.
Twoje dane zostaną przekazane do państwa trzeciego poza Unią Europejską, w stosunku do którego Komisja UE podjęła decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony.
Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie Art. 6 ust.1 lit. Z powodów, które wynikają z Twojej szczególnej sytuacji, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Korzystanie z Matomo oraz związane z tym gromadzenie i przechowywanie danych można w każdej chwili dezaktywować ze skutkiem na przyszłość:


 


Wtyczki i inne

Korzystanie z wtyczek społecznościowych poprzez „Shariff”
W naszej witrynie używamy wtyczek sieci społecznościowych. Używamy bezpiecznych dla ochrony danych przycisków „Shariff”, abyś mógł zachować kontrolę nad swoimi danymi.
Bez Twojej wyraźnej zgody żadne linki nie zostaną umieszczone na serwerach sieci społecznościowych, a tym samym żadne dane nie będą przesyłane.
„Shariff” to dzieło specjalistów z magazynu komputerowego c't. Zapewnia większą prywatność w Internecie i zastępuje zwykłe przyciski „Udostępnij” w sieciach społecznościowych. Więcej informacji o projekcie Shariff można znaleźć tutaj https://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html.
Po kliknięciu przycisków pojawi się wyskakujące okienko, w którym możesz zalogować się do odpowiedniego dostawcy za pomocą swoich danych. Bezpośrednie połączenie z sieciami społecznościowymi jest nawiązywane dopiero po aktywnym zalogowaniu.
Logując się, wyrażasz zgodę na przekazanie swoich danych do odpowiedniego dostawcy mediów społecznościowych. Między innymi przesyłane są zarówno Twój adres IP, jak i informacje o tym, które z naszych stron odwiedziłeś. Jeśli jesteś połączony z jednym lub kilkoma kontami w sieci społecznościowej w tym samym czasie, zebrane informacje zostaną również przypisane do Twoich odpowiednich profili. Możesz zapobiec temu przypisaniu, wylogowując się ze swoich kont w mediach społecznościowych przed odwiedzeniem naszej strony internetowej i przed aktywacją przycisków. Sieci społecznościowe wymienione poniżej są zintegrowane przy użyciu funkcji „Shariff”.
Bardziej szczegółowe informacje na temat zakresu i celu gromadzenia i wykorzystywania danych, a także przysługujących Ci praw i możliwości ochrony prywatności można znaleźć w powiązanych ze sobą informacjach o ochronie danych dostawców.


Facebook firmy Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia):
https://www.facebook.com/policy.php
Twoje dane mogą zostać przesłane do USA. Komisja UE nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony dla USA. Przekazywanie danych odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych jako odpowiednich gwarancji ochrony danych osobowych, z którymi można zapoznać się pod adresem: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.


Twitter, Twitter Inc. (1355 Market Street, 900 Suite, San Francisco, CA 94107, USA) https://twitter.com/privacy
Twoje dane mogą zostać przesłane do USA. Komisja UE nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony dla USA.

Korzystanie z Google reCAPTCHA 
Na naszej stronie korzystamy z usługi reCAPTCHA Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; „Google”). Zapytanie służy do różnicowania danych wejściowych przez człowieka lub zautomatyzowane przetwarzanie maszynowe. W tym celu Twoje dane zostaną przesłane do Google i tam wykorzystane. Ponadto adres IP i wszelkie inne dane wymagane przez Google dla usługi reCAPTCHA zostaną przesłane do Google. Dane te są przetwarzane przez Google na terenie Unii Europejskiej i w razie potrzeby przekazywane również na serwery Google LLC w USA. Nie ma odpowiedniej decyzji Komisji Europejskiej dla USA. Dane przekazywane są w oparciu o standardowe klauzule umowne jako odpowiednie gwarancje ochrony danych osobowych, z którymi można się zapoznać pod adresem: https://policies.google.com/privacy/frameworks.
Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie Art. 6 ust.1 lit.f RODO z naszego nadrzędnego uzasadnionego interesu aby chronić naszą stronę internetową przed automatycznym szpiegowaniem, nadużyciami i SPAMEM. Masz prawo z powodów, które wynikają z twojej szczególnej sytuacji, w dowolnym momencie w naturze. 6 para 1 lit. f Przetwarzanie danych osobowych w oparciu o DSGVO.
Aby uzyskać więcej informacji o Google reCAPTCHA i jego polityce prywatności, odwiedź: https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html jak również https://www.google.com/privacy
 

Korzystanie z niewidocznego reCAPTCHA Google
Na naszej stronie internetowej korzystamy z niewidocznej usługi reCAPTCHA firmy Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; „Google”).
Służy to odróżnieniu wejścia człowieka od zautomatyzowanego przetwarzania maszynowego. W tle Google zbiera i analizuje dane o użytkowaniu, które są wykorzystywane przez Invisible reCaptcha do odróżniania zwykłych użytkowników od botów. W tym celu Twoje dane zostaną przesłane do Google i tam wykorzystane. Ponadto adres IP i wszelkie inne dane wymagane przez Google dla usługi Invisible reCAPTCHA zostaną przesłane do Google.
Dane te są przetwarzane przez Google na terenie Unii Europejskiej i ewentualnie również w USA. Nie ma odpowiedniej decyzji Komisji Europejskiej dla USA. Przekazywanie danych odbywa się m.in. w oparciu o standardowe klauzule umowne jako odpowiednie gwarancje ochrony danych osobowych, które można zobaczyć pod adresem: https://policies.google.com/privacy/frameworks.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie Art. 6 ust.1 lit.f RODO z naszego nadrzędnego uzasadnionego interesu aby chronić naszą stronę internetową przed automatycznym szpiegowaniem, nadużyciami i SPAMEM. Masz prawo z powodów, które wynikają z twojej szczególnej sytuacji, w dowolnym momencie w naturze. 6 para 1 lit. f Przetwarzanie danych osobowych w oparciu o DSGVO.
Aby uzyskać więcej informacji o Google reCAPTCHA i jego polityce prywatności, odwiedź: https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html jak również https://www.google.com/privacy

 
Korzystanie z Google Maps
Korzystamy z funkcji osadzania GoogleMaps na naszej stronie internetowej 
Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; "Google").
Ta funkcja umożliwia wizualną prezentację informacji geograficznych i interaktywnych map. W ten sposób Google gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane od odwiedzających strony internetowe podczas odwiedzania stron, na których zintegrowane są mapy GoogleMaps.
Twoje dane mogą być również przesyłane do USA. Komisja UE nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony dla USA. Przekazywanie danych odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych jako odpowiednich gwarancji ochrony danych osobowych, z którymi można zapoznać się pod adresem: https://policies.google.com/privacy/frameworks.
Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie Art. 6 ust.1 lit. Z powodów, które wynikają z Twojej szczególnej sytuacji, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Aby uzyskać więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez Google, zobacz Politykę prywatności Google https://www.google.com/privacypolicy.html. Tam możesz również zmienić swoje ustawienia w centrum ochrony danych, aby móc zarządzać i chronić swoje dane przetwarzane przez Google.


Korzystanie z YouTube
Korzystamy z funkcji osadzania filmów YouTube firmy Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; „YouTube”) na naszej stronie internetowej. YouTube jest podmiotem stowarzyszonym Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA. 94043, USA; „Google”) spółka stowarzyszona.
Funkcja wyświetla filmy zapisane w serwisie YouTube w ramce iFrame na stronie internetowej. Opcja „Rozszerzony tryb ochrony danych” jest aktywna. W rezultacie YouTube nie przechowuje żadnych informacji o osobach odwiedzających witrynę. Dopiero gdy oglądasz film, informacje o nim są przesyłane do YouTube i tam przechowywane. Twoje dane mogą zostać przesłane do USA. Komisja UE nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony dla USA. Przekazywanie danych odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych jako odpowiednich gwarancji ochrony danych osobowych, z którymi można zapoznać się pod adresem: https://policies.google.com/privacy/frameworks.
Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie Art. 6 ust.1 lit. Z powodów, które wynikają z Twojej szczególnej sytuacji, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez YouTube i Google, Twoich praw w tym zakresie i możliwości ochrony prywatności można znaleźć w informacjach o ochronie danych YouTube pod adresem https://www.youtube.com/t/privacy.Prawa i czas przechowywania

Czas przechowywania
Po zakończeniu umowy dane są najpierw przechowywane przez okres gwarancji, a następnie uwzględniają ustawowe, zwłaszcza podatkowe i handlowe okresy przechowywania, a następnie usuwane po terminie, chyba że wyrazisz zgodę na dalsze przetwarzanie i wykorzystanie.


Prawa osoby zainteresowanej
Jeśli spełnione są wymogi prawne, zgodnie z art. 15 do 20 RODO przysługują Ci następujące prawa: Prawo do informacji, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych.
Ponadto, zgodnie z Art. 21 para 1 DSGVO, masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na Art. 6 para 1 f DSGVO, a także przetwarzania do celów korespondencji bezpośredniej.


Prawo do odwołania się do organu nadzorczego
Zgodnie z art. 77 DSGVO masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem.


Możesz złożyć skargę do właściwego dla nas organu nadzorczego, do którego możesz się zwrócić pod następującymi danymi kontaktowymi:

Komisarz Stanowy ds. Ochrony Danych i Wolności Informacji Badenia-Wirtembergia
Koenigstrasse 10 lat
70173 Stuttgart
Tel. + 49 711 6155410
Fax: + 49 711 61554115
E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de


prawo
Podane tutaj przetwarzanie danych osobowych oparte jest na naszym uzasadnionym interesie zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO masz prawo, z przyczyn wynikających z konkretnej sytuacji, w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu ze skutkiem na przyszłość.
Po wniesieniu sprzeciwu przetwarzanie danych, o których mowa, zostanie zakończone, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy przetwarzania, które przewyższają Twoje interesy, prawa i wolności, lub jeśli przetwarzanie ma na celu dochodzenie, dochodzenie lub obronę roszczeń prawnych.


Jeśli dane osobowe przetwarzane są na potrzeby bezpośredniej poczty, możesz w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu, powiadamiając nas. Po sprzeciwie przestaniemy przetwarzać odpowiednie dane w celu bezpośredniej korespondencji.

Ostatnia zmiana: 29.11.2022

Ostatnio oglądane