Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików cookies

O ile poniżej nie określono inaczej, podanie danych osobowych nie jest wymagane przez prawo lub umowę ani wymagane do zawarcia umowy. Nie musisz podawać danych. Brak rezerwowania nie ma żadnych konsekwencji. Ma to zastosowanie tylko wtedy, gdy w kolejnych operacjach przetwarzania nie podano żadnych innych szczegółów.
„Dane osobowe” to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.


Pliki dziennika serwera
Możesz odwiedzić naszą stronę internetową bez podawania danych osobowych. 
Za każdym razem, gdy uzyskujesz dostęp do naszej strony internetowej, dane o użytkowaniu są przesyłane do nas lub do naszego hosta internetowego / dostawcy usług IT przez Twoją przeglądarkę internetową i przechowywane w danych dziennika (tzw. plikach dziennika serwera). Te zapisane dane obejmują na przykład nazwę wywoływanej strony, datę i godzinę połączenia, adres IP, ilość przesłanych danych oraz dostawcę, który wysłał zapytanie.
Przetwarzanie odbywa się na podstawie Art. 6 ustęp 1 lit. f RODO z naszego nadrzędnego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zapewnieniu bezawaryjnego działania naszej strony internetowej i ulepszaniu naszej oferty. 

 
Kontakt

odpowiedzialny
Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz. Odpowiedzialny za przetwarzanie danych jest: Franka Fechtnera, Lerchenstrasse 17, 74259 Barany Niemcy, 06298 / 938838, info@fechtner-modellbau.de

Niezamówiony kontakt klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej
Jeśli zainicjujesz z nami kontakt biznesowy za pośrednictwem poczty elektronicznej, będziemy gromadzić Twoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail, treść wiadomości) tylko w zakresie, w jakim podałeś. Przetwarzanie danych służy do przetwarzania i odpowiedzi na Twoje zapytanie o kontakt.
Jeżeli nawiązanie kontaktu służy do podjęcia działań przed zawarciem umowy (np. Doradztwo w zakresie zakupu, przygotowanie oferty) lub dotyczy umowy już zawartej między Tobą a nami, to przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
Jeśli kontakt jest nawiązywany z innych powodów, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO naszego nadrzędnego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na przetwarzaniu i odpowiadaniu na Twoje zapytanie. W takim przypadku masz prawo, z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji, w dowolnym momencie odwołać się do art. 6 ust. 1 lit. f Przetwarzanie Twoich danych osobowych w oparciu o RODO.
Używamy Twojego adresu e-mail tylko do przetworzenia Twojej prośby. Twoje dane zostaną wówczas usunięte zgodnie z ustawowymi okresami przechowywania, chyba że wyrazisz zgodę na dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie.


Gromadzenie i konwersji za pomocą formularza kontaktowego
Korzystając z formularza kontaktowego, zbieramy Twoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail, treść wiadomości) tylko w zakresie, w jakim je udostępnisz. Przetwarzanie danych służy do nawiązania kontaktu.

Jeżeli nawiązanie kontaktu służy do podjęcia działań przed zawarciem umowy (np. Doradztwo w zakresie zakupu, przygotowanie oferty) lub dotyczy umowy już zawartej między Tobą a nami, to przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
Jeśli kontakt jest nawiązywany z innych powodów, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO naszego nadrzędnego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na przetwarzaniu i odpowiadaniu na Twoje zapytanie. W takim przypadku masz prawo, z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji, w dowolnym momencie odwołać się do art. 6 ust. 1 lit. f Przetwarzanie Twoich danych osobowych w oparciu o RODO.
Używamy Twojego adresu e-mail tylko do przetworzenia Twojej prośby. Twoje dane zostaną wówczas usunięte zgodnie z ustawowymi okresami przechowywania, chyba że wyrazisz zgodę na dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie.

Zamówienia na konta klienta      

konto
Podczas otwierania konta klienta zbieramy Twoje dane osobowe we wskazanym tam zakresie. Przetwarzanie danych ma na celu poprawę jakości zakupów i uproszczenie przetwarzania zamówień. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 para 1 lit. DSGVO za twoją zgodą. Możesz odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie, powiadamiając nas bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody na odwołanie. Twoje konto klienta zostanie później usunięte.


Zbieranie, przetwarzanie i przesyłanie danych osobowych podczas składania zamówień
Podczas składania zamówienia zbieramy i przetwarzamy twoje dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do realizacji i przetwarzania twojego zamówienia oraz do przetwarzania twoich wniosków. Podanie danych jest wymagane do zawarcia umowy. Brak rezerw oznacza, że ​​nie można zawrzeć umowy. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 para 1 lit. b DSGVO i jest zobowiązany do wykonania umowy z tobą. 
Na przykład Twoje dane mogą być przekazywane do wybranych firm spedycyjnych i dostawców dropshipping, dostawców usług płatniczych, dostawców usług przetwarzania zamówień i dostawców usług IT. We wszystkich przypadkach ściśle przestrzegamy wymogów prawnych. Zakres transmisji danych jest ograniczony do minimum.
 
opinie       reklama      


Informacje o magazynie Recenzję
Na naszej stronie internetowej korzystamy z narzędzia oceny „shopauskunft.de” firmy Händlerbund Management AG (Kohlgartenstraße 11 - 13, 04315 Leipzig; „Shopaskunft”).
Po złożeniu zamówienia prosimy o ocenę i skomentowanie zakupu u nas. W tym celu napiszemy do Ciebie e-mailem, przy czym skorzystamy z systemu technicznego „Prawnie bezpieczny wniosek o ocenę (RBA)”
podawać. Przetwarzamy dane dotyczące Twojego zamówienia (numer zamówienia/numer faktury, wartość zakupów i koszty wysyłki) oraz Twój adres e-mail. W razie potrzeby wykorzystujemy te dane również w celu weryfikacji Twojej oceny.
Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 Abs.1 lit. DSGVO za Twoją zgodą, pod warunkiem, że wyraźnie wyraziłeś zgodę na ujawnienie swoich danych i otrzymanie wniosku o ocenę.
Możesz odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie, korzystając z odpowiedniego łącza w wiadomości e-mail lub powiadamiając nas, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie na wycofanie.
Więcej informacji na temat ochrony danych podczas korzystania z informacji o sklepie można znaleźć na stronie: 
https://www.shopauskunft.de/datenschutz.

 
Widżet informacji o sklepie
Na naszej stronie internetowej widżet informacji o sklepie jest zintegrowany. Służy to numerowi docelowemu i wynikowi naszych dotychczasowych ocen otrzymanych przez Shopauskunft i reklamę w ten sposób.
Aby wyświetlić widget, technicznie konieczne jest przesłanie danych dotyczących użytkowania za pośrednictwem przeglądarki internetowej do serwera informacji o sklepie i przechowywanie go w danych dziennika (tak zwanych plikach dziennika serwera) przez dni 7. Te przechowywane dane obejmują nazwę i adres URL pobranego pliku, datę i godzinę pobrania, adres IP komputera wysyłającego żądanie, stronę internetową, z której uzyskiwany jest dostęp (adres strony odsyłającej), używaną przeglądarkę oraz, w stosownych przypadkach, system operacyjny firmy Komputer oraz nazwa dostawcy dostępu.
Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 para 1 lit. f DSGVO z naszego przeważającego uzasadnionego interesu w stosowaniu naszych ofert, przedstawiając już otrzymane recenzje klientów. Nie ma przechowywania tych danych wraz z innymi danymi osobowymi. 
 
Wykorzystywanie danych osobowych do wysyłania reklam pocztą
Używamy Twoich danych osobowych (imię i nazwisko, adres), które otrzymaliśmy w związku ze sprzedażą produktu lub usługi, aby wysyłać Ci reklamy pocztowe, pod warunkiem, że nie sprzeciwiasz się temu wykorzystaniu. Podanie tych danych jest niezbędne do zawarcia umowy. Brak ich podania skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy.
Przetwarzanie odbywa się na podstawie Art. 6 Abs. 1 lit. f RODO z naszego głównego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest direct mail. Możesz sprzeciwić się takiemu wykorzystaniu Twoich danych adresowych w dowolnym momencie, powiadamiając nas. Dane kontaktowe do wniesienia sprzeciwu można znaleźć w stopce.

Wykorzystanie adresu e-mail do wysyłania biuletynów
Używamy Twojego adresu e-mail, niezależnie od realizacji umowy, wyłącznie do własnych celów reklamowych do wysyłania newslettera, o ile wyraziłeś na to wyraźną zgodę. Przetwarzanie odbywa się na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO za Twoją zgodą. W każdej chwili możesz cofnąć zgodę bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu cofnięcia. Możesz w każdej chwili zrezygnować z newslettera, korzystając z odpowiedniego linku w biuletynie lub powiadamiając nas. Twój adres e-mail zostanie usunięty z listy mailingowej. 


Korzystanie z adresu e-mail do wysyłania bezpośredniej poczty
Używamy Twojego adresu e-mail, który otrzymaliśmy w związku ze sprzedażą produktu lub usługi, do elektronicznego wysyłania reklam naszych własnych towarów lub usług, które są podobne do tych, które już u nas zakupiłeś, jeśli je posiadasz Nie sprzeciwiłem się użyciu. Podanie adresu e-mail jest wymagane do zawarcia umowy. Brak ich podania skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy. Przetwarzanie odbywa się na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO z naszego głównego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest direct mail. Możesz w każdej chwili sprzeciwić się takiemu wykorzystaniu Twojego adresu e-mail, powiadamiając nas. Dane kontaktowe do wniesienia sprzeciwu można znaleźć w stopce. Możesz również skorzystać z linku podanego w e-mailu promocyjnym. W tym celu nie ma innych kosztów poza kosztami przesyłu według taryf podstawowych.


usług płatniczych      

Korzystanie z Amazon Payments
W naszej witrynie internetowej korzystamy z usługi płatności Amazon Payments firmy Amazon Payments Europe (38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg; „Amazon Payments”).
Przetwarzanie danych ma na celu zaoferowanie Ci płatności za pośrednictwem usługi płatności Amazon Payments.
Aby zintegrować tę usługę płatniczą, Amazon Payments musi gromadzić, przechowywać i analizować dane (np. Adres IP, typ urządzenia, system operacyjny, typ przeglądarki, lokalizację Twojego urządzenia), kiedy uzyskujesz dostęp do strony internetowej. W tym celu mogą być również wykorzystywane pliki cookie. Pliki cookie umożliwiają rozpoznanie Twojej przeglądarki.
Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie Art. 6 ust.1 lit. Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji.
Gdy wybierzesz i użyjesz „Amazon Payments”, dane wymagane do przetwarzania płatności zostaną przesłane do Amazon Payments w celu umożliwienia wykonania umowy z Tobą za pomocą wybranej metody płatności. Przetwarzanie to odbywa się na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych podczas korzystania z usługi płatności Amazon Payments można znaleźć w powiązanym oświadczeniu o ochronie danych pod adresem: https://pay.amazon.com/de/help/201212490


Gromadzenie i przetwarzanie danych podczas rejestracji do sprzedaży ratalnej za pośrednictwem easyCredit
W przypadku płatności na raty za pośrednictwem easyCredit obowiązują dodatkowe opłaty Polityka prywatności kupić raty od easyCredit.


Korzystanie z SOFORT
Do przetwarzania płatności na naszej stronie internetowej korzystamy z usług dostawcy usług płatniczych SOFORT GmbH, (Theresienhöhe 12, 80339 Monachium, Niemcy; „SOFORT”). Sofort GmbH jest spółką Grupy Klarna (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Sztokholm, Szwecja). Przetwarzanie danych ma na celu umożliwienie Ci oferowania różnych metod płatności poprzez przetwarzanie płatności za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych SOFORT. Jeśli zdecydowałeś się na płatność, dane wymagane do realizacji płatności zostaną przekazane do SOFORT. To przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przy korzystaniu z usług dostawcy usług płatniczych SOFORT można znaleźć pod adresem https://www.sofort.com/1.0/shared/content/legal/terms/de-DE/SOFORT/ i https://www.klarna.com/sofort/.
 

Pliki Cookies

Nasza strona korzysta z plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce internetowej lub przeglądarce internetowej w systemie komputerowym użytkownika. Gdy użytkownik odwiedza witrynę internetową, plik cookie może być przechowywany w systemie operacyjnym użytkownika. Ten plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki po ponownym otwarciu witryny.
 
Pliki cookie są przechowywane na Twoim komputerze. W związku z tym masz pełną kontrolę nad wykorzystaniem plików cookies. Wybierając odpowiednie ustawienia techniczne w swojej przeglądarce internetowej, możesz zostać powiadomiony przed ustawieniem plików cookie i samodzielnie zdecydować, czy je zaakceptować i uniemożliwić przechowywanie plików cookie i przesyłanie zawartych w nich danych. Pliki cookie, które zostały już zapisane, można usunąć w dowolnym momencie. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku korzystanie w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej może nie być możliwe.
 
Poniżej dowiesz się, jak zarządzać (między innymi wyłączać) plikami cookie w najważniejszych przeglądarkach:
 
Technicznie niezbędne pliki cookie
O ile nie określono inaczej w poniższej deklaracji o ochronie danych, używamy tych technicznie niezbędnych plików cookie wyłącznie w celu uczynienia naszej oferty bardziej przyjazną dla użytkownika, skuteczniejszą i bezpieczniejszą. Ponadto pliki cookie umożliwiają naszym systemom rozpoznawanie Twojej przeglądarki nawet po zmianie stron i oferowanie usług. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez użycia plików cookie. W tym celu konieczne jest rozpoznawanie przeglądarki nawet po zmianie stron.
 
Korzystanie z plików cookie lub porównywalnych technologii opiera się na art. 25 ust. 2 TTDSG. Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie Art. 6 ust.1 lit.
Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji.
 
Korzystanie z Menedżera zgody na pliki cookie firmy Shopware
Na naszej stronie internetowej używamy menedżera zgody na pliki cookie firmy shopware AG (Ebbinghoff 10, 48624 Schöppingen; „Shopware”).
Narzędzie umożliwia wyrażenie zgody na przetwarzanie danych za pośrednictwem serwisu, w szczególności ustawienie plików cookies, a także skorzystanie z prawa do wycofania zgody, które zostało już wyrażone. Przetwarzanie danych służy uzyskaniu i udokumentowaniu niezbędnej zgody na przetwarzanie danych, a tym samym wypełnieniu obowiązków prawnych. Mogą być używane pliki cookie. Informacje o użytkowniku, w tym adres IP, są gromadzone i przesyłane do Shopware. Dane te nie będą przekazywane innym osobom trzecim.
Przetwarzanie danych odbywa się w celu wypełnienia obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Więcej informacji na temat ochrony danych można znaleźć pod adresem Shopware: https://www.shopware.com/de/datenschutz/.Analiza      

Korzystanie z Matomo
Na naszej stronie internetowej korzystamy z narzędzia analitycznego Matomo firmy InnoCraft Ltd. (150 Willis St, 6011 Wellington, Nowa Zelandia; „Matomo”).
Przetwarzanie danych ma na celu analizę tej strony internetowej i jej osób odwiedzających. Gromadzone mogą być między innymi następujące informacje: (anonimowy) adres IP, informacje o przeglądarce, z której korzystasz i urządzeniu, z którego korzystasz, plikach, które klikasz lub pobierasz, kliknięciach w linki do stron internetowych osób trzecich, adresie URL strony odsyłającej (strona internetowa za pośrednictwem z którego uzyskałeś dostęp do naszej witryny), adres URL naszej witryny, liczba odwiedzin, godzina pierwszej wizyty, data i godzina wizyty, strefa czasowa, dane o lokalizacji. Na podstawie tych danych można tworzyć profile użytkowania pod pseudonimem. Dane zbierane przy użyciu technologii Matomo nie służą do osobistej identyfikacji osoby odwiedzającej tę stronę i nie są łączone z danymi osobowymi osoby noszącej pseudonim.

Twoje dane zostaną przekazane do państwa trzeciego spoza Unii Europejskiej, dla którego istnieje decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony.

Nie są w tym celu używane żadne pliki cookie. Dane są gromadzone poprzez przyjazne dla ochrony danych pobieranie odcisków palców, przy czym identyfikator gościa jest odnawiany maksymalnie po 24 godzinach.

Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie Art. 6 ust.1 lit. Z powodów, które wynikają z Twojej szczególnej sytuacji, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Korzystanie z Matomo i związane z tym gromadzenie i przechowywanie danych można w każdej chwili anulować zostać dezaktywowane ze skutkiem na przyszłość:
Dalsze informacje na temat ochrony danych w Matomo można znaleźć pod adresem https://matomo.org/matomo-cloud-privacy-policy/https://matomo.org/gdpr-analytics/.


Wtyczki i inne

Korzystanie z wtyczek społecznościowych poprzez „Shariff”
W naszej witrynie używamy wtyczek sieci społecznościowych. Używamy bezpiecznych dla ochrony danych przycisków „Shariff”, abyś mógł zachować kontrolę nad swoimi danymi.
Bez Twojej wyraźnej zgody żadne linki nie zostaną umieszczone na serwerach sieci społecznościowych, a tym samym żadne dane nie będą przesyłane.
„Shariff” to dzieło specjalistów z magazynu komputerowego c't. Zapewnia większą prywatność w Internecie i zastępuje zwykłe przyciski „Udostępnij” w sieciach społecznościowych. Więcej informacji o projekcie Shariff można znaleźć tutaj https://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html.
Jeśli klikniesz przycisk, pojawi się wyskakujące okienko, w którym możesz zalogować się do odpowiedniego dostawcy za pomocą swoich danych. Dopiero po aktywnym zalogowaniu zostanie nawiązane bezpośrednie połączenie z sieciami społecznościowymi.
Logując się, wyrażasz zgodę na przekazanie swoich danych do odpowiedniego dostawcy mediów społecznościowych. Między innymi przesyłane są zarówno Twój adres IP, jak i informacje o tym, które z naszych stron odwiedziłeś. Jeśli jesteś połączony z jednym lub kilkoma kontami w sieci społecznościowej w tym samym czasie, zebrane informacje zostaną również przypisane do Twoich odpowiednich profili. Możesz zapobiec temu przypisaniu, wylogowując się ze swoich kont w mediach społecznościowych przed odwiedzeniem naszej strony internetowej i przed aktywacją przycisków. Sieci społecznościowe wymienione poniżej są zintegrowane przy użyciu funkcji „Shariff”.
Bardziej szczegółowe informacje na temat zakresu i celu gromadzenia i wykorzystywania danych, a także przysługujących Ci praw i możliwości ochrony prywatności można znaleźć w powiązanych ze sobą informacjach o ochronie danych dostawców.


Facebook firmy Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia):
https://www.facebook.com/policy.php
Twoje dane mogą być przekazywane do USA. Komisja UE posiada decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony danych dla USA, Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Meta 
posiada certyfikat TADPF i tym samym jest zobowiązany do przestrzegania europejskich zasad ochrony danych.

X, dawniej znany jako Twitter, (Twitter International Unlimited Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irlandia)
https://twitter.com/privacy
https://twitter.com/personalization
Twoje dane mogą być przekazywane do USA. Komisja UE posiada decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony danych dla USA, Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). X nie jest certyfikowany zgodnie z TADPF.

Korzystanie z Google reCAPTCHA 
Na naszej stronie korzystamy z usługi reCAPTCHA Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; „Google”). Zapytanie służy do rozróżnienia danych wejściowych wprowadzanych przez człowieka lub przetwarzanych automatycznie i maszynowo. W tym celu Twoje dane zostaną przesłane do Google i tam wykorzystane. Ponadto adres IP i wszelkie inne dane wymagane przez Google w ramach usługi reCAPTCHA są przesyłane do Google. Dane te są przetwarzane przez Google na terenie Unii Europejskiej i mogą być również przesyłane na serwery Google LLC w USA. Komisja UE posiada decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony danych dla USA, Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Google posiada certyfikat TADPF i tym samym jest zobowiązany do przestrzegania europejskich zasad ochrony danych.
Korzystanie z plików cookie lub porównywalnych technologii odbywa się za Państwa zgodą na podstawie § 25 ust.1 zdanie 1 TTDSG w związku z art.6 ust.1 lit.a RODO. Twoje dane osobowe będą przetwarzane za Twoją zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgodę możesz cofnąć w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do czasu cofnięcia.
Aby uzyskać więcej informacji o Google reCAPTCHA i jego polityce prywatności, odwiedź: https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html jak również https://www.google.com/privacy.
 
Korzystanie z niewidocznego reCAPTCHA Google
Na naszej stronie internetowej korzystamy z niewidocznej usługi reCAPTCHA firmy Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; „Google”). 
Służy to odróżnieniu wejścia człowieka od zautomatyzowanego przetwarzania maszynowego. W tle Google zbiera i analizuje dane o użytkowaniu, które są wykorzystywane przez Invisible reCaptcha do odróżniania zwykłych użytkowników od botów. W tym celu Twoje dane zostaną przesłane do Google i tam wykorzystane. Ponadto adres IP i wszelkie inne dane wymagane przez Google dla usługi Invisible reCAPTCHA zostaną przesłane do Google.

Dane te są przetwarzane przez Google na terenie Unii Europejskiej i mogą być również przesyłane na serwery Google LLC w USA. Komisja UE posiada decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony danych dla USA, Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Google posiada certyfikat TADPF i tym samym jest zobowiązany do przestrzegania europejskich zasad ochrony danych.
Korzystanie z plików cookie lub porównywalnych technologii odbywa się za Państwa zgodą na podstawie § 25 ust.1 zdanie 1 TTDSG w związku z art.6 ust.1 lit.a RODO. Twoje dane osobowe będą przetwarzane za Twoją zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgodę możesz cofnąć w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do czasu cofnięcia.
Więcej informacji o Google reC
APTCHA i związaną z nim deklarację o ochronie danych można znaleźć pod adresem: https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html jak również https://www.google.com/privacy

Korzystanie z YouTube
Korzystamy z funkcji osadzania filmów YouTube firmy Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; „YouTube”) na naszej stronie internetowej. YouTube jest podmiotem stowarzyszonym Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA. 94043, USA; „Google”) spółka stowarzyszona.
Funkcja wyświetla filmy zapisane na YouTube w ramce iFrame na stronie internetowej. Opcja „Rozszerzony tryb ochrony danych” jest aktywna. W związku z tym YouTube nie przechowuje żadnych informacji o osobach odwiedzających serwis. Tylko wtedy, gdy oglądasz film, informacja o nim jest wysyłana do YouTube i tam zapisywana. Twoje dane mogą być przekazywane do USA. Komisja UE posiada decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony danych dla USA, Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Youtube 
posiada certyfikat TADPF i tym samym jest zobowiązany do przestrzegania europejskich zasad ochrony danych.
Korzystanie z plików cookie lub porównywalnych technologii odbywa się za Państwa zgodą na podstawie § 25 ust.1 zdanie 1 TTDSG w związku z art.6 ust.1 lit.a RODO. Twoje dane osobowe będą przetwarzane za Twoją zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgodę możesz cofnąć w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do czasu cofnięcia.
Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez YouTube i Google, Twoich praw w tym zakresie i możliwości ochrony prywatności można znaleźć w informacjach o ochronie danych YouTube pod adresem https://www.youtube.com/t/privacy.


Prawa i czas przechowywania

Czas przechowywania
Po zakończeniu umowy dane są najpierw przechowywane przez okres gwarancji, a następnie uwzględniają ustawowe, zwłaszcza podatkowe i handlowe okresy przechowywania, a następnie usuwane po terminie, chyba że wyrazisz zgodę na dalsze przetwarzanie i wykorzystanie.


Prawa osoby zainteresowanej
Jeśli spełnione są wymogi prawne, zgodnie z art. 15 do 20 RODO przysługują Ci następujące prawa: Prawo do informacji, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych.
Ponadto, zgodnie z Art. 21 para 1 DSGVO, masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na Art. 6 para 1 f DSGVO, a także przetwarzania do celów korespondencji bezpośredniej.


Prawo do odwołania się do organu nadzorczego
Zgodnie z art. 77 DSGVO masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem.


Możesz złożyć skargę do właściwego dla nas organu nadzorczego, do którego możesz się zwrócić pod następującymi danymi kontaktowymi:

Komisarz Stanowy ds. Ochrony Danych i Wolności Informacji Badenia-Wirtembergia
Koenigstrasse 10 lat
70173 Stuttgart
Tel. + 49 711 6155410
Fax: + 49 711 61554115
E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de


prawo
Podane tutaj przetwarzanie danych osobowych oparte jest na naszym uzasadnionym interesie zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO masz prawo, z przyczyn wynikających z konkretnej sytuacji, w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu ze skutkiem na przyszłość.
Po wniesieniu sprzeciwu przetwarzanie danych, o których mowa, zostanie zakończone, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy przetwarzania, które przewyższają Twoje interesy, prawa i wolności, lub jeśli przetwarzanie ma na celu dochodzenie, dochodzenie lub obronę roszczeń prawnych.


Jeśli dane osobowe przetwarzane są na potrzeby bezpośredniej poczty, możesz w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu, powiadamiając nas. Po sprzeciwie przestaniemy przetwarzać odpowiednie dane w celu bezpośredniej korespondencji.

Ostatnia zmiana: 29.11.2023

Ostatnio oglądane