Do 20.10.2017 masz możliwość złożenia zamówienia wstępnego na targi Faszination Modellbau w Friedrichshafen.

Wystarczy wybrać Płatność gotówką przy odbiorze i wpisać ją w polu komentarza FN 2017.


Czekamy na Państwa wizytę w stoisku 4000.

warunki

Zasady i informacje o klientach

I. Regulamin

§ Przepisy 1 Podstawowe

(1) Poniższe warunki mają zastosowanie do wszystkich umów z nas jako dostawcy (Frank Fechtner) Close na stronie www.fechtner-modellbau.de. O ile nie uzgodniono inaczej, włączenie, które mogą być wykorzystywane przez jesteś właścicielem warunki zaprzecza.

(2) Konsumenci w rozumieniu następujących zasad oznacza każdą osobę fizyczną, która zawiera transakcję w celach, które można przypisać głównie handlowych, ani żadna jego niezależne aktywności zawodowej. Przedsiębiorcą jest każda osoba fizyczna lub prawna lub spółką prawa, zawierając transakcję prawną w ramach wykonywania swojej samodzielnej działalności zawodowej lub handlowej.

§ 2 Formowanie umowy

(1) Przedmiotem umowy jest sprzedaż towarów.

(2) Już z ustawieniem każdego produktu na naszej stronie będziemy złożyć wiążącą ofertę zawarcia umowy na warunkach określonych w opisie produktu. 

(3) Przewidywane jest za pośrednictwem systemu internetowego koszyka w sposób następujący:
Towary przeznaczone zakupów są przechowywane w "koszyku". Za pomocą odpowiedniego przycisku na pasku nawigacyjnym, można nazwać "koszyka", a następnie dokonać zmian w dowolnym czasie.
Po wywołaniu strony "Kasa" i podaniu danych osobowych oraz warunki płatności i wysyłki, wszystkie dane zamówienia nie będą wyświetlane na stronie podsumowania zlecenia stwierdza ponownie.

Chyba go używać jako formy płatności system numer alarmowy (np PayPal / Paypal Express / PayPal Plus, Amazon Payments, z dołu, Sofortüberweisung), będzie prowadzony w naszym sklepie internetowym albo na stronie podsumowania zamówienia, czy jesteś pierwszy na stronie internetowej Natychmiastowa system liczbowy minął.
Jeżeli przekierowanie do odpowiedniego systemu numeru alarmowego, warto tam odpowiednie pozycje lub wprowadzić informacje. Wreszcie, zostaniesz przekierowany z powrotem do naszego sklepu internetowego na stronie podsumowania zamówienia.

Przed złożeniem zamówienia, masz możliwość tutaj, aby ponownie sprawdzić wszystkie szczegóły, aby zmienić (również za pomocą "Wstecz" w przeglądarce internetowej) lub zrezygnować z zakupu.
"Zamówienie płacić go" Wysyłając zamówienie za pomocą przycisku zadeklarować prawnie wiążącej przyjęcie oferty, która została zawarta umowa.

(4) Twoje wnioski o utworzenie oferty są wiążące. Poddajemy ten wiążącą ofertę na piśmie (np e-mail), które można zaakceptować w ciągu 5 dni.

(5) Zakończenie zlecenia oraz przekazywania wszelkich informacji niezbędnych w związku z ostatecznej umowy jest częściowo zautomatyzowane e-mail. Mają zatem upewnić się, że przechowywane w adres e-mail jest prawidłowy, otrzymywanie e-maili jest technicznie pewność, a zwłaszcza nie hamowana przez filtry antyspamowe.

§ 3 towar na zamówienie

(1) Podasz nam informacji niezbędnych do indywidualnego projektowania produktów do odpowiednich informacji, tekstu lub plików poprzez system zamówień on-line lub przez e-mail najpóźniej niezwłocznie po zawarciu dostępne. Nasze wszelkie specyfikacje dotyczące formatów plików muszą być przestrzegane.
 

(2) Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać danych, których treść narusza praw osób trzecich (w szczególności prawa autorskie, prawa nazewnictwa, prawa do znaków towarowych) lub naruszające obowiązujące przepisy. Upewnij się przed wszystkim w tym kontekście roszczeń przez osoby trzecie. Dotyczy to również kosztów niezbędnych w tym kontekście reprezentacji prawnej.
 

(3) My nie czynimy analizę danych przekazywanych do poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy.
 

(4) Chyba, że ​​stworzenie w obrębie indywidualnego projektu dla tekstu, obrazów, grafik i wzorów, są chronione prawem autorskim.
Bez naszej wyraźnej zgody jest użytkowanie, reprodukcja lub modyfikacja poszczególnych części lub kompletnych treści niedozwolone.
O ile nie uzgodniono inaczej, możemy przesyłać Ci nieokreślony czas, aby stworzyć dla Was prac chronionych prawem autorskim. Zabrania się wyraźnie do zapewnienia chronionych utworów lub ich części w jakikolwiek sposób osoba trzecia prywatnego lub dostępne w handlu.
Przeniesienie prawa użytkowania podlega warunku zawieszającego pełnej zapłaty ceny zakupu.


§ uzgodnień 4 specjalne dla metod płatności oferowanych

(1) SEPA Direct Debit (podstawowy i / lub polecenie zapłaty)
Przy płatności SEPA Direct Debit lub SEPA Direct Debit upoważniają nas poprzez złożenie odpowiedniego SEPA mandat do gromadzenia kwota faktury z konta.

Pojawienie się płatności odbywa się w terminie 3-10 Dni po zawarciu.
Termin składania wstępnych zapowiedzi (przed zgłoszeniem) jest skrócony do 5 dni przed terminem płatności. Są one zobowiązane do zapewnienia wystarczających środków na rachunku w terminie płatności. W przypadku powrotnego wyniku debetowej Twojego, trzeba ponosić opłat wynikających bankowych.

§ zatrzymanie 5, Zastrzeżenie własności

(1) Zastawem może wykonywać tylko wtedy, gdy dotyczy ono roszczeń wynikających z tej samej umowy.

(2) Towary pozostają naszą własnością do momentu całkowitej zapłaty ceny zakupu.

(3)Czy jesteś przedsiębiorcą, stosuje się również następujące:

a)  Zastrzegamy sobie prawo własności do towarów aż do pełnego uregulowania wszystkich roszczeń z trwającej relacji biznesowej. Przed przeniesieniem własności towaru jest zastaw lub ze względów bezpieczeństwa nie jest dozwolone.

b)  Można odsprzedaży towarów w zwykłym toku działalności. W tym przypadku, można podjąć wszelkie roszczenia w wysokości rachunku, które będą naliczane od sprzedaży, do nas, przyjmujemy zlecenia. Są one również uprawnione do pobierania należności. Jeśli nie spełniają swoich zobowiązań płatniczych nieprawidłowo, zastrzegamy sobie jednak prawo do zbierania samego roszczenia.

c)  Podczas łączenia i mieszania towarów nabywamy współwłasność nowego elementu w stosunku do wartości fakturowej towaru do innych przetworzonych przedmiotów w czasie przetwarzania.

d)  Podejmujemy się zwolnić zabezpieczenia jesteśmy uprawnieni do żądania, o ile wartość sprzedaży naszych papierów zabezpieczonych roszczeń przekracza o więcej niż 10%. Wybór zabezpieczenia być zwolniony.


§ 6 gwarancji

(1) Istnieje ustawowe uprawnienia gwarancyjne.

(2) O ile nie jesteś biznesowych, pomimo dotyczy Abs.1:

a)  Cechy towarów są tylko nasze własne specyfikacje i producenta opis produktu zgodnie z ustaleniami, ale żadna inna reklama, promocje i publiczne oświadczenia przez producenta.

b)  Jesteś zobowiązany do natychmiastowego i z należytą dbałością o jakość i ilość i nas od otrzymania towaru oczywistych wad w 7 dni w formie pisemnej (przykładowo e-mailem), termin kontroli towarów, terminowe wysyłki jest wystarczająca. Dotyczy to również później okazało wad ukrytych od odkrycia. W przypadku naruszenia dochodzenia i upomnieć twierdzenie roszczeń gwarancyjnych jest wykluczone.

c)  Będziemy usunięcia wad według naszego uznania przez naprawę lub wymianę. Nie usunie wady, można żądać obniżenia lub odstąpienia od umowy w zależności od wyboru. Środki zaradcze stosuje się po nieudanej drugiej próbie jako zakończonego niepowodzeniem, jeśli nie wynikają z natury rzeczy lub wady lub innych okoliczności. W przypadku naprawy, nie musimy ponosić zwiększone koszty poniesione przez wysyłkę towarów do miejsca innego niż miejsce, pod warunkiem że przesyłka nie jest zgodny z przeznaczeniem towaru.

d)  Okres gwarancji wynosi jeden rok od daty dostawy. Skrócenie okresu gwarancji nie stosuje się do nas przypisać winy spowodowane szkody wynikające z obrażeń życia, ciała lub zdrowia oraz rażące zaniedbanie lub umyślnie wyrządzonej szkody lub złej wierze, a także odwoływania się pod §§ 478, 479 BGB.


§ odpowiedzialność 7

(1) Będziemy każda może być nieograniczony na szkody wynikające z naruszenia życia, ciała lub zdrowia. Następnie podlegają bez ograniczeń we wszystkich przypadkach umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa, podstępnego zatajenia wady, założeniu gwarancji jakości zakupionego przedmiotu oraz w innych przypadkach określonych w ustawie.

(2) Odpowiedzialność za wady w terminie rękojmi opiera się na odpowiednich zasad w naszej informacji o klientach (część II)i Warunki (Część I) .

(3) Jeśli znaczące zobowiązania umowne są zainteresowane, nasza odpowiedzialność za lekkiego niedbalstwa jest ograniczona do typowych, przewidywalnych szkód. Istotne zobowiązania umowne są materialne zobowiązania wynikające z charakteru umowy i naruszenie miałoby zagrozić celowi umowy i zobowiązań, umowa nakłada na nas z jego treścią, aby osiągnąć cel umowy, dzięki czemu wypełnienie należytego wykonania umowy w ogóle możliwe i zgodność z którymi można na ogół polegają.

(4) Gdy naruszenie drobnych zobowiązań umownych, odpowiedzialność jest wykluczona za niewielkie zaniedbania.

(5)  Transmisja danych za pośrednictwem Internetu nie można zagwarantować bezbłędne i / lub dostępne w dowolnym momencie po aktualnym stanem techniki. Jesteśmy odpowiedzialni w zakresie zarówno na ciągłej nieprzerwanej dostępności ani strony internetowej i usług oferowanych tam.

§ 8 właściwego wyboru

(1) zastosowanie prawo niemieckie. Dla konsumentów tylko ten wybór prawa, o ile to robi z ochrony przewidzianej w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa państwa miejsca zwykłego pobytu konsumenta nie zostanie wycofany (favourability).

(2)Przepisy prawa zakupu ONZ wyraźnie nie stosuje się.


_______________________________________________________________________________________


II. Informacje o kliencie

1. Tożsamość sprzedającego

Frank Fechtner
Lerchenstraße 17
barany 74259
Niemcy
Telefon: 06298938838
E-mail: info@fechtner-modellbau.de
Alternatywne metody rozwiązywania sporów:
Komisja Europejska zapewnia platformę dla pozasądowego rozstrzygania sporów online (ODR) w ramach platformy przygotowane wywoływalnym https://ec.europa.eu/odr.


2. Informacja o zawarciu umowy

Kroki techniczne do zawarcia umowy, sam kontrakt i możliwości korekty dokonane zgodnie z przepisami, „Formacja zamówienia” naszych Warunków Ogólnych (część I).

3. Językiem umowy, przechowywanie tekstu Traktatu

3.1. Językiem umowy jest język niemiecki.

3.2. Pełny tekst umowy nie są przechowywane przez nas. Przed złożeniem zlecenia za pośrednictwem systemu internetowego - koszyk Można dane zamówienie jest drukowane przy użyciu funkcji drukowania przeglądarki lub zapisywane elektronicznie. Po otrzymaniu zlecenia z nas danych zamówienia, informacje wymagane przez prawo w przypadku umów zawieranych na odległość i warunkami ponownie wysłane e-mailem do Ciebie.

3.3. W żądaniach poza handlowej koszyka systemu on-line daje wszystkie dane przesyłane w ramach umowy wiążącej oferty w formie pisemnej, można wysłać e-mail, które można wydrukować lub zapisać elektronicznie przykład.

4. kodeksy postępowania

4.1. Tak więc mamy Ecommerce Europe Trustmark Kodeks postępowania podlega nas kryteria jakościowe Kupujący Seal Händlerbund Management AG i towarzyszy, dostępny pod adresem: http://www.haendlerbund.de/images/content/kaeufersiegel/kaeufersiegel-qualitatskriterien.pdf i http://www.ecommercetrustmark.eu/the-code-of-conduct/

5. Podstawowe właściwości towarów lub usług

Zasadnicze cechy towarów i / lub usług można znaleźć w danej ofercie.

6. Cena i płatności Metody

6.1. Zawarte w odpowiednich cen i koszty wysyłki oferta jest łączne ceny. Obejmują one wszystkie składniki cen, w tym wszystkie należne podatki.

6.2. Koszty wysyłki nie są wliczone w cenę zakupu. Są one dostępne za pośrednictwem odpowiednio wyznaczonego przycisku na naszej stronie internetowej lub w odpowiedniej oferty, są wykazywane oddzielnie w trakcie procesu zamówienia i są płatne przez Ciebie dodatkowo, chyba że obiecał brak kosztów wysyłki.

6.3. The to Twój dostępne płatności ujmowane są w pozycji odpowiednio oznaczonego przycisku na naszej stronie internetowej lub w danej ofercie.

6.4. O ile pojedyncza płatność nie wskazano inaczej, wnioski o płatność od zakończonego kontraktu natychmiast wymagalne do zapłaty.

7. dostawa

7.1. Dostawa, dostawa i wszelkie istniejące ograniczenia dostaw można znaleźć na odpowiednio oznaczonego przycisku na naszej stronie internetowej lub w danej ofercie.

7.2. O ile nie jesteś konsumentem jest regulowana przez prawo, że ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia sprzedana podczas wysyłki do momentu dostarczenia towaru przechodzi do ciebie, niezależnie od tego, czy przesyłka jest ubezpieczona lub nieubezpieczony występuje. Powyższe nie ma zastosowania, jeśli niezależnie zlecenie anonimowego przedsiębiorcy z firm transportowych lub w inny sposób, aby wykonać konkretną osobę wysyłki.

Czy jesteś przedsiębiorcą, dostawa i wysyłka jest na własne ryzyko.

8. Ustawowe prawa gwarancyjne

8.1. Gwarancja dla naszych towarów jest regulowane przez przepisy "gwarancja" w naszych Warunkach (część I).

8.2. Jako konsument, użytkownik jest proszony o natychmiastowe sprawdzenie towaru w momencie dostawy pod względem kompletności, oczywistych wad i uszkodzeń oraz poinformowanie nas i skarg załadowcy, tak szybko jak to możliwe. Chodź nie uczyni, ten nie narusza ustawowych roszczeń gwarancyjnych.

Te warunki i konsumentów została przygotowana przez specjalistę na adwokatów prawa go o Händlerbund i są stale sprawdzane pod kątem zgodności z prawem. Händlerbund Management AG gwarantuje bezpieczeństwo prawne tekstów i odpowiedzialności w przypadku wystąpienia ostrzeżeń. Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.haendlerbund.de/agb-service.

Ostatnia zmiana: 02.10.2017
Ostatnio oglądane

 

net zwycięzca Fechtner Modellbau-2017

 

2017 zwycięzcą netto

 

 

review-Fechtner K-shore uszczelnienie klienta Modellbau_1

 

 

opinie

Niższe koszty wysyłki!

  • Zamówienia na terenie Niemiec od wartości transakcyjnej 75 € do darmowej wysyłki.
  • Zamówienia z innych krajów europejskich (m.in. w Szwajcarii i Norwegii) zmniejszyć koszty przewozu od wartości transakcyjnej € 200.

 

wysyłka-icon

Niższe koszty wysyłki